Dịch vụ Samstay

  1. Dịch vụ đã bao gồm trong chi phí đặt phòng: Được sử dụng tất cả những thiết bị trong phòng và không làm hư hỏng (do cố ý), tính từ thời điểm nhận phòng đến khi trả phòng, nếu làm hư hỏng hoặc mất mát phải bồi thường.
  2. Dịch vụ không bao gồm trong chi phí đặt phòng: Xem bảng giá dịch vụ
Dịch vụ Samstay Dịch vụ đã bao gồm trong chi phí đặt phòng: Được sử dụng tất cả những thiết bị trong phòng và không làm hư hỏng (do cố ý), tính từ thời điểm nhận ...