Đặt phòng theo nhu cầu

Room 1

+ 2 Giường đôi (4 người)
+ View sân vườn
+ Phòng tắm riêng với máy nước nóng & vòi hoa sen
+ Máy điều hòa

Room 1 + 2 Giường đôi (4 người) + View sân vườn + Phòng tắm riêng với máy nước nóng & vòi hoa sen + Máy điều hòa

Room 2

+ 1 Giường đôi, ghế sofa
+ Phòng tắm riêng với máy nước nóng & vòi hoa sen
+ View sân vườn
+ Máy điều hòa

Room 2 + 1 Giường đôi, ghế sofa + Phòng tắm riêng với máy nước nóng & vòi hoa sen + View sân vườn + Máy điều hòa

Room 3

+ 5 giường đơn
+ Có ban công
+ Ghế sofa
+ Máy điều hòa
+ WC chung với máy nước nóng & vòi hoa sen

Room 3 + 5 giường đơn + Có ban công + Ghế sofa + Máy điều hòa + WC chung với máy nước nóng & vòi hoa sen

Room 4

+ Giường đôi
+ Phòng tắm riêng biệt với máy nước nóng & vòi hoa sen
+ Ghế sofa, view sân vườn
+ Máy điều hòa

Room 4 + Giường đôi + Phòng tắm riêng biệt với máy nước nóng & vòi hoa sen + Ghế sofa, view sân vườn + Máy điều hòa

Room 5

+ 03 giường tầng(6 người) & 03 giường đơn
+ 1 phòng tắm riêng biệt với máy nước nóng & vòi hoa sen
+ View sân vườn
+ Máy điều hòa

Room 5 + 03 giường tầng(6 người) & 03 giường đơn + 1 phòng tắm riêng biệt với máy nước nóng & vòi hoa sen + View sân vườn + Máy điều hòa

Room 6

+ 4 giường tầng (8 người)
+ view sân vườn
+ WC chung với máy nước nóng & vòi hoa sen
+ Máy điều hòa

Room 6 + 4 giường tầng (8 người) + view sân vườn + WC chung với máy nước nóng & vòi hoa sen + Máy điều hòa