Đặt phòng theo nhu cầu

Đà Lạt 1

+ 2 giường tầng (4 người)
+ view rừng thông
+ WC chung với máy nước nóng & vòi hoa sen

Đà Lạt 1 + 2 giường tầng (4 người) + view rừng thông + WC chung với máy nước nóng & vòi hoa sen

Đà Lạt 2

+ 1 Giường đôi, bàn làm việc
+ Phòng tắm riêng với máy nước nóng & vòi hoa sen
+ View sân vườn

Đà Lạt 2 + 1 Giường đôi, bàn làm việc + Phòng tắm riêng với máy nước nóng & vòi hoa sen + View sân vườn

Đà Lạt 3

+ 2 Giường tầng đôi (4 người)
+ View trong nhà
+ Phòng tắm riêng với máy nước nóng & vòi hoa sen
+ Không gian riêng tư ấm cúng

Đà Lạt 3 + 2 Giường tầng đôi (4 người) + View trong nhà + Phòng tắm riêng với máy nước nóng & vòi hoa sen + Không gian riêng tư ấm cúng

Đà Lạt 4

+ 3 giường đơn
+ View rừng thông
+ WC chung với máy nước nóng & vòi hoa sen

Đà Lạt 4 + 3 giường đơn + View rừng thông + WC chung với máy nước nóng & vòi hoa sen

Phú Yên 1

+ 2 Giường đôi (4 người)
+ View sân vườn
+ Phòng tắm riêng với máy nước nóng & vòi hoa sen
+ Máy điều hòa

Phú Yên 1 + 2 Giường đôi (4 người) + View sân vườn + Phòng tắm riêng với máy nước nóng & vòi hoa sen + Máy điều hòa

Phú Yên 2

+ 1 Giường đôi, ghế sofa
+ Phòng tắm riêng với máy nước nóng & vòi hoa sen
+ View sân vườn
+ Máy điều hòa

Phú Yên 2 + 1 Giường đôi, ghế sofa + Phòng tắm riêng với máy nước nóng & vòi hoa sen + View sân vườn + Máy điều hòa

Phú Yên 3

+ 5 giường đơn
+ Có ban công
+ Ghế sofa
+ Máy điều hòa
+ WC chung với máy nước nóng & vòi hoa sen

Phú Yên 3 + 5 giường đơn + Có ban công + Ghế sofa + Máy điều hòa + WC chung với máy nước nóng & vòi hoa sen

Phú Yên 4

+ Giường đôi
+ Phòng tắm riêng biệt với máy nước nóng & vòi hoa sen
+ Ghế sofa, view sân vườn
+ Máy điều hòa

Phú Yên 4 + Giường đôi + Phòng tắm riêng biệt với máy nước nóng & vòi hoa sen + Ghế sofa, view sân vườn + Máy điều hòa

Phú Yên 5

+ 2 Giường đôi (4 người)
+ View sân vườn
+ Phòng tắm riêng với máy nước nóng & vòi hoa sen
+ Máy điều hòa

Phú Yên 5 + 2 Giường đôi (4 người) + View sân vườn + Phòng tắm riêng với máy nước nóng & vòi hoa sen + Máy điều hòa

Phú Yên 6

+ 4 giường tầng (8 người)
+ view sân vườn
+ WC chung với máy nước nóng & vòi hoa sen
+ Máy điều hòa

Phú Yên 6 + 4 giường tầng (8 người) + view sân vườn + WC chung với máy nước nóng & vòi hoa sen + Máy điều hòa